PREZES ZARZĄDU

Wojciech Zwardoń

V-CE PREZES ZARZĄDU

Piotr Szczurek

SKARBNIK

Grzegorz Jasiok

DYREKTOR KLUBU

Jacek Jaczenia