Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa informuje, że w związku ze ogłoszeniem likwidacji, prosi o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr WZ 4/2019 Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.10.2019 r., sygn. sprawy OP.VIII NS-REJ.KRS/008916/19/232 została wszczęta likwidacja Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa o numerze KRS: 0000619329.

Likwidatorami Stowarzyszenia ustanowieni zostali Grzegorz Jasiok oraz Piotr Szczurek. Kontakt do likwidatorów:

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia
w terminie do 29 maja 2020 roku, które należy składać pisemnie na podany powyżej adres likwidatorów.

Ogłoszenie w załączeniu.

LINK do komunikatu.